Kan man andas sig frisk från cancer???

Syre klippt
Pinfärsk cancerforskning (publicerad i Mars 2015) från ”Inflammation and Tissue Protection Institute” på Northeastern University i New England i USA visar att syre verkar spela en betydligt viktigare roll för att bekämpa cancerceller än vi förut förstått.
Kroppens immunförsvar kan normalt sett identifiera och förstöra cancerceller som bildas. Hos en frisk människa sker detta hela tiden. Om denna process av någon anledning inte fungerat fullt ut så att cancerceller väl fått fäste i kroppen och börjat föröka sig så försvåras immunförsvarets städningsarbete betydligt.
Cancertumörer kan växa så snabbt att blodtillförseln till området stryps och därmed skapas en miljö i och runt tumören som är syrefattig. Detta fungerar som en trigger för tumören att producera och frisätta adenosin. Denna signalsubstans har man sett fungerar som en broms för T-lymfocyterna (immunförsvars-cellerna) i området så att de blir inaktiva.
Mycket forskning bedrivs för att ta fram ett läkemedel som skall hindra denna adenosin-frisättning. Skillnaden i detta forskningsprojekt, lett av Michail Sitkovsky, är att man istället tittat på vad som händer om man tillsätter extra syre.
De satte därför möss med olika typer av lungcancer i behållare med extra stor tillgång till syre för att efterlikna syreterapi. Vad man såg var att detta tog bort adenosinets bromsande effekt. Det extra syret skapade en förändrad omgivning runt tumören så att T-lymfocyterna kunde gå in och göra sitt jobb!
Mina egna reflexioner till detta är att det ytterligare bevisar vikten av effektiv andning. Att få in maximalt med syre i cellerna är viktigt av många anledningar. Med den stressade livsstil de flesta av oss för så hamnar man lätt i en snabb och ytlig andning som ventilerar ut för mycket koldioxid. Cellerna har då svårt att ta upp det syre de behöver.
Kan man då andas sig frisk från cancer? Så vitt jag vet finns det ingen forskning på det ännu – men att ständigt hålla sina vävnader riktigt syresatta borde försvåra cancerns intåg betydligt!
Intressant? Dela gärna!Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

1 comment on “Kan man andas sig frisk från cancer???”

  1. Lotta Svara

    Jag tror absolut att syreintaget spelar en viktig roll för vår hälsa. Har just bestämt mig för att investera i en Relaxator för att förbättra andningen.

    / Lotta

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *